Blog By Partanen Palkansaajan ajatuksia

Puhe teollisuusliiton kevätvaltuustossa 21.05.2019

KESKILUOKKA JA SYRJÄSEUDUT KOKEVAT OLEVANSA AHDINGOSSA

Politiikka on muuttunut. Kaikkialla äärioikeisto saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta puheilleen, eli mielipidevaikuttamisen valtaa. Nämä puheet sekä erottavat, että erottelevat ihmisiä toisistaan. Hyvät toverit, minä puhun fasismista. Kun ISIS Lähi-idässä näkee ratkaisuna kaikkeen vääräuskoisten poistamisen, ja kun äärioikeistolainen Euroopassa näkee myös ratkaisuna vääränuskoisten poistamisen, on molemmissa tapauksissa minun mielestäni kyse fasismista. Historian saatossa fasismi on liitetty yleensä vain toiseen maailmansotaan, mutta sen juurisyy on meidän jokaisen mielessä. Se tulee meidän alkeellisimmasta tunteesta, pelosta, sekä siitä kuinka vallanhimoiset käyttävät tätä pelkoa vallan käytön välineenä. Juurisyy fasismiin on tavallisen kansan pelko arjessa selviytymisestä ja aina jonkun eliitin vallanhimo. Aina kun ihmiset pelkäävät, on heitä ollut historian saatossa helppo hallita, juurikin tämän pelon avulla.

Ihmisten pelkoja pitää ymmärtää ja näitä arjessa selviytymiseen liittyviä pelon aiheita tulee poliittisin toimin poistaa luomalla yhteiskuntaan turvaverkkoja meille jokaiselle. Tätä politiikkaa tekemällä meistä on tullut Pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka pelastaa sinut, jos sinä elämäsi varrella kaadut tai putoat. Jokainen meistä kaatuu joskus.

Mutta koska hyvinvointivaltio perustuu ihmisten auttamiseen, eli lähimmäisen rakkauteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, niin sen kivijalka murenee, jos valtaan pääsevät ihmisiä toisistaan erottavaa politiikkaa tekevät äärioikeistolaiset poliitikot.

Fasistiset yhteiskunnat perustuvat aina viimekädessä ”huonojen esimerkkien osoittamiseen” ja ”vääränlaisten ihmisten” rankaisemiseen, eli pelolla johtamiseen. Mutta sitten kun fasistisessa yhteiskunnassa on poistettu se viimeinenkin ”syntipukki”, niin mitä tapahtuu sitten? Mitä sitten tehdään, kun pelolla johdetussa yhteiskunnassa ei olekaan enää pelon aiheita? Vastaus – tehdään uusi pelon aihe. Ihmisiä on aina johdettu pelolla. Sitä tehdään valtioitakin pienemmässä mittakaavassa, yhdistyksissä, työpaikoilla, tai jopa kotona.

 

Maailma

Maailma on kaaoksellinen paikka, eikä kaaosta voi kukaan koskaan täysin hallita. Siksi siellä pärjäävät parhainten ne, jotka kykenevät itse lisäämään kaaosta, ja vielä sellaista kaaosta, joka ylittää kaiken muun kaaoksen luoman taustakohinan. Näin toimitaan maailmanpolitiikassa, kun puhumme mm. Yhdysvalloista, Venäjästä ja Kiinasta.

Koska maailman kaaosta ja rajattomuutta on vaikea kuvailla, on sitä myös pienen ihmisen vaikea hahmottaa ja ymmärtää. Sitä mitä et ymmärrä, sitä epäilet ja sitä pelkäät. Pieni ihminen pelkää maailman rajattomuutta ja kaipaa takaisin vahvoja kansallisvaltioita, eli kontrollia ja hallittavuutta omaan lähipiiriinsä, eli turvaa omia pelkotilojansa vastaan. Mutta jos BREXIT ei onnistu edes Briteiltä, niin kuinka realistista on palata itsenäisten ja vahvojen kansallisvaltioiden aikaan, ja onko sellaisia viimekädessä edes koskaan ollutkaan? Ei ainakaan YYA-ajan Suomessa sen enempää, kuin nyt EU ajankaan Suomessa. Aina me olemme joutuneet puolemme valitsemaan, tavalla tai toisella.

Siksi ilmastonmuutoksestakin on vaikea puhua ja sitä on vaikea hyväksyä, koska yksittäinen ihminen, tai maa ei voi sitä itse ja yksin kontrolloida. Ilmasto ja ilmakehä ovat meidän jokaisen yhteinen, joka ei tunne maiden tai kauppa-alueiden rajoja. Vastaavasti jos ilmaston muutos aiheuttaa satojen miljoonien ihmisten pakolaisaaltoja kymmenien vuosien päästä, niin eivät hekään kunnioita maiden tai talousalueiden rajoja. Ei meistäkään kukaan kunnioittaisi, jos kyseessä olisi oman itsensä, tai oman perheen selviytyminen. Jotkut muuttavat maiden välillä parempien mahdollisuuksien perässä, mutta itse pakolaiset etsivät turvaa peloiltansa, olivat he sitten ilmastopakolaisia tai sotapakolaisia. Jos emme auta ihmisiä siellä missä heillä on hätä, tulevat ihmiset hätänsä kanssa meille. Tämän pitäisi olla jokaiselle selvää jo Syyriankin esimerkin vuoksi. Omasta kansalaissodastamme, tiedämme sen, että kun tulee nälkä, tulee myös levottomuuksia ja lähdetään kaduille osoittamaan mieltä. Silloin kaduille menivät mieltänsä osoittamaan ne, joilla ei ollut omaa peltotilkkua perheensä ruokkimiseen.

 

Miksi?

Hyvät toverit! Keskiluokka pelkää oman elämäntapansa säilymisen puolesta ja kokee sen olevan uhattuna. Ei keskiluokka Suomessa taloudellisessa mielessä suoranaisesti ole uhattuna, mutta sellaiseksi he tilanteen kokevat ja siihen suuntaan olemme kuitenkin joka tapauksessa olleet menossa. Tämä johtuu mm. siitä, että palkankorotukset eivät ole olleet samalla tasolla kuin ne edeltävinä vuosikymmeninä ovat olleet. Se johtuu varmasti suurelta osin yhteisvaluutta Eurosta jota ei ole voinut devalvoida, mutta joka on puolestaan säilyttänyt sen johdosta meidän ostovoiman ulkomailta tuotaviin tuotteisiin nähden. Mutta tämä on valitettavasti liian monimutkainen kuvio monelle hahmotettavaksi.

Mikä sitten saa ihmiset äänestämään palkansaajavastaista politiikkaa tekevää äärioikeistoa? Vastaus on yksinkertaiset ratkaisut monimutkaisiin ongelmiin ja ihmismielen halu konkretisoida uhkia. Jo raamatun vanhassa testamentissa tunnettiin uhrattava syntipukki. Ihmisessä on syntyperäinen mekanismi, jossa asiat pitää voida konkretisoida ja nähdä omin silmin. Kun uutisissa kerrotaan ulkomaalaisten tekemistä rikoksista, niin vaikka Suomessa on valkoihoisia ulkomaalaisia enemmän kuin värillisiä, niin populisti osoittaa lähintä värillistä ihmistä, oli hän syntyperäinen Suomalainen tai ei. Kun uutisissa puhutaan ettei hoitajamitoitus riitä vanhusten ihmisarvoiseen hoitamiseen, niin populisti sanoo että asia pitää korjata, mutta toisella suulla vastustaa samalla kaikkea verotusta, jolla korjaus voitaisi rahoittaa. Kun uutisissa kerrotaan ilmastonmuutoksesta jota ei voi paljain silmin nähdä tässä ja nyt, niin populisti kertoo sinulle, ettei sitä ole olemassa eikä päästörajoituksia tarvita, vaikka maapallon ilmakehä on rajaton ja kaikkien yhteinen, ja samaan aikaan aavikoituminen etenee muualla päin maailmaa ja maa muuttuu hedelmättömäksi. Tosiasiassa ilmastonmuutokselle ystävällinen teknologia ja talouskasvu eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, sillä esim. Kokkolan suurteollisuusalueen ympärillä ennen puut kuolivat keltaisina pystöön, tänä päivänä ne ovat taas vihreitä ja tehtaat vain laajenevat entisestään.

Syrjäseutujen ihmiset pelkäävät kaupungistumista, koska se rapauttaa maaseutujen veropohjaa ja palveluita, johtaa kuntaliitoksiin ja vie päätöksen teon kauemmaksi ihmisestä itsestään. Tämä on maailmanlaajuinen kehityskulku, jossa ihmiset muuttavat töiden, palveluiden ja parempien mahdollisuuksien perässä. Kaupungistuminen saa syrjäseudut äänestämään mitä tahansa valtapolitiikkaa vastaan, ja toimii on yhtenä populismin merkittävimpänä ruokkijana.

Populismin äärimmäinen huipentuma on kiistää kaikki mitattavissa ja todennettavissa oleva tosiasiallinen faktatieto. Tämä kehityskulku on suoranainen uhka demokratialle, jossa päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon.

 

Kuka hyötyy populismista?

Jos emme pelkotilojen vuoksi tunnusta jokaisen jakamatonta ihmisarvoa, hyväksymme eriarvoisuuden yhteiskunnassamme, joka johtaa väistämättä tuloerojen kasvuun. Ne tahot jotka parhaiten kykenevät kanavoimaan ihmisten pelkotilat omien poliittisten tavoitteiden ajamiseksi, voittavat vaalit. Kun pelko jostain asiasta valtaa ihmisen mielen, ei hän näe enää mitään muuta ja yhtäkkiä kaikkiin asioihin näyttäisi olevan loogisin ratkaisu poistaa pelon kohde. Pelokkaita ihmisiä on helppo hallita. Meidän ei tarvitse katsoa kuin edeltävää neljää vuotta, edellistä hallituskautta, arvioidaksemme sitä, että kuka populismista hyötyy. Ne ovat aina ne, joilla on jo lähtökohtaisesti enemmän kuin muilla. Hyväosaisten pärjääminen maailman kaaoksessa on todennettavissa jo pelkästään Kokoomuksen kannatusta seuraamalla. Se on kuin viinipullon korkki vedessä, joka aina nousee samalle tasolleen. Rikkaiden puolue kun pärjää maailman kaaoksessa, koska maailman kaaos ei koske rikkaita ja hyväosaisia. He selviävät omaisuutensa, koulutuksensa ja eliittikontaktiensa kautta aina, koska niin he ovat aina ennenkin selvinneet.

 

Kuka häviää populismissa?

Jos rikkaat ja hyväosaiset hyötyvät populismista, niin vastaavasti heidän vastakohtansa, köyhät ja huono-osaiset häviävät eniten. Näiden välissä oleva, pelolla johdettava keskiluokka, toimii populismin moottorina, vaalien kautta. Me teemme sen ihan itse. Hyvät toverit, me keskiluokka, me teemme tämän ihan itse.

Populistiset liikkeet tekevät kuitenkin viimekädessä aina omien kannattajiensa vastaista politiikkaa tarjoamalla maailman kaaokseen ratkaisuja, jotka eivät toimi. Kun palkansaaja äänestää populistia, heikkenee samalla työväenliikkeen voima ja katoaa solidaarisuus.

Tähän on kuitenkin vastalääke. Työväenluokan, eli kaikkien palkansaajien, sivistys ja valistus. Me joudumme palaamaan entistä enemmän takaisin työväenliikkeen alkujuurille, antamaan vaihtoehtoista tietoa markkinataloutta toitottavan median hegemonialle. Meidän tulee kertoa enemmän päätöksien vaikutuksista palkansaajalle itselleen. Meidän tulee siis entistä enemmän ottaa tulevaisuudessa poliittisesti kantaa yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisiin asioihin. Meidän on pakko saada viestiämme läpi muissakin medioissa, kuin vain omissa viestintäkanavissamme. Olemme altavastaajia mediapelissä, mikä on sinänsä hämmästyttävää, koska olemme äärimmäisen osaava ja pätevä asiantuntijaorganisaatio. Tarvitsemme lisää ulostuloja varsinkin ”rauhan aikana”, eikä pelkästään lakkojen aikana.

Arvoisa puheenjohtajisto. Esitän että alamme tekemään enemmän ja räväkämmin politiikkaa selkeillä ulostuloilla ja selkeillä tavoitteilla, joiden takana on selkeitä faktoja ja selkeää tietoa siitä, miten poliittisilla päätöksillä vaikutetaan jäsenen käteen jääviin tuloihin ja konkreettisiin etuihin!

Tätä täytyy alkaa jokaisen liiton tekemään, eikä pelkästään SAK:n. Jos tässä olemme riittävän räväköitä ja aloitteellisia, niin jäsenemme alkavat paremmin hahmottamaan oman asemansa tässä yhteiskunnassa.

Hyvät toverit. Taistellaksemme populismia ja fasismia vastaan, tarvitsemme yksinkertaistettua vastaideologista vastatietoa!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Silloinhan eu on esimerkki fasismista.Ainakin natsien keinoja sovelletaan .Ennakkosensuuri(kirjaroviot),pakot,mielipidevangit,sanktiot,vihapuherasismi-politiikka aseena ihmisiä vastaan jne.

Mielivaltaiset lasten,nuorten ja kokonaisten perheiden vapaudenriistot huostapolitiikan seurauksena, suunnitellut pakkoadoptiot,pakkohoidon laajentaminen suomessa jne.jne.Kotiintuloajat vanhemille joita keskusta ja sdp:kin olivat suunnittelemassa yhteisvoimin..Nettisensuri jota sdp Huovinen oli ajamassa suomeen sen jälkeen kun sdp-poliitikko saksassa jäi kiinni lapsipornon hallussapidosta..Lista on loputon.

Ihmisten vaientaminen uhkailuin,vainoaminen mielipiteistä,ilmiannot naapureista,laittomat rekisterit ihmisistä(mm.30 000 lasta rekisteröity perheiden selän takana)

Eli onko se fasismia vaiko mitä eu:n puolesta ??Entäpä vaihtoehtomedian vaientaminen julkisuudessa?Siinä on sarkaa tutkijoille ja puolueettomalle medialle,joka ei ole sisäpiiriläisten ohjauksessa ja omistuksessa.Jos sdp ajaa kannattajiensa etuja,eli niiden joilla on veronmaksajien maksamat edut ja palkat,hyvät eläkkeet,suojatyöpaikat kaupungeissa,maahanmuuton kustannusten nostaminen ja Filatovin ilmaistyömallin jatkaminen edelleen,niin keiden etuja ajetaankaan??

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Petri Partanen. Mielestäni olet paras SDP:n populisti Paavo Lipposen jälkeen. "Me teemme sen ihan itse. Hyvät toverit, me keskiluokka, me teemme tämän ihan itse."

" Hyvät toverit, minä puhun fasismista. Kun ISIS Lähi-idässä näkee ratkaisuna kaikkeen vääräuskoisten poistamisen, ja kun äärioikeistolainen Euroopassa näkee myös ratkaisuna vääränuskoisten poistamisen, on molemmissa tapauksissa minun mielestäni kyse fasismista. Historian saatossa fasismi on liitetty yleensä vain toiseen maailmansotaan, mutta sen juurisyy on meidän jokaisen mielessä. Se tulee meidän alkeellisimmasta tunteesta, pelosta, sekä siitä kuinka vallanhimoiset käyttävät tätä pelkoa vallan käytön välineenä. Juurisyy fasismiin on tavallisen kansan pelko arjessa selviytymisestä ja aina jonkun eliitin vallanhimo. Aina kun ihmiset pelkäävät, on heitä ollut historian saatossa helppo hallita, juurikin tämän pelon avulla."

Herää kysymys kenellä on vaallahimoa, mielestäni sinulla " Se tulee meidän alkeellisimmasta tunteesta, pelosta, sekä siitä kuinka vallanhimoiset käyttävät tätä pelkoa vallan käytön välineenä. " Miksi kuitenki käytät pelkoa välineenä, kuten eliitti?

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Urpilaisen lupaamat 100 000 työpaikkaa suomalaisille meni viime vaalien jälkeen virolaisille ja kreikkalainat jäivät suomalaisille.Lastensuojelun on hallitus ulkoistanut bisneksen teoksi ulkolaisten konsernien tytäryhtiöille ja sdp on ollut hiljaa guzeninan ministeripallin jälkeen 2006 tästäkin.

Ilmaistyömalli on Filatovin keksintö alkujaan,aktiivimalli on sen jatko-osa jota alettiin soveltamaan halveksittuihin työttömiin ,tai sellaiseksi potkittaviin,joka pvä.tulee lisää heitäkin.Eivät sdp ja kumpp.muuten olisi halunneet sos.viranomaisia pakolla kelaan ja te:stoon.Muuten ei olisi kela uudistusta tullut.

Kun mallissa työttömät leimataan moniongelmaisiksi ovat he jatkossa ilmaista työvoimaa työnantajille ,joita ei ole enää vuosiin kiinnostanut sen takia palkanmaksu.Kukaan ei palkkaa moniongelmaiseksi leimattuja ja siksi systeemi on helppo ratkaisu poliitikoille:työttömien reservi jota on kasvatettu 1990 asti,suomeen tehdyn ns.laman jälkeen,toi suurtyöttömyyden johon sdp Filatov keksi ratkaisuksi ilmaistyön ,pajat jne.sekä epäonnistuneen maahanmuuton ,jonka silloin itse myönsivät,hautaamisen eu lobbauksen alla.

Kumpp.keskusta ja kokoomus olivat tietysti yksityistämisensä takia samaa mieltä.1.4.2019 tuli uusi laki joka tuo suomeen lisää sos.elättejä (as.tuki,toimeentulotuki,soviteltu työttömyysturva)eli halpatyövoimaa,jota suomalaiset palkansaajat muuallakin kuin julkisella ja valtion viroissa,eduskunnassa,niin tarvitsevatkin ,kun ei kannata kouluttaa omia yli 100 000 nuorta ja 700 000 työttömän armeijaa.

Toimituksen poiminnat